Badanie normalności rozkładu.

Badanie normalności rozkładu dla próby dokonuje się z wykorzystaniem testu Helwiga. Dokonuje się weryfikacji hipotezy o pokrywaniu się dystrybuanty rozkładu reszt z dystrybuanta rozkładu normalnego, tj. hipotezy zerowej postaci:

wobec hipotezy alternatywnej

.

Z tablic rozkładu Helwiga dla przyjętego poziomu ufności oraz dla prób odczytuje się wartości krytyczne dla , gdzie - liczba pustych klas.

Jeżeli , nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy ,
co oznacza, ze rozkład reszt jest normalny.

Natomiast jeżeli , hipotezę należy odrzucić na rzecz hipotezy .

 

 

 


Powrót na główna