Statystyka opisowa

statystyka opisowaW statystyce opisowej i matematycznej często posługujemy się oprogramowaniem - w tym m.in najdoskonalszym spośród stworzonych, czyli Statistica 5.1
Jednakże wykonujemy tez prace "step by step" (krok po kroku) ukazując niezbędne wzory i przekształcenia oraz opisując zastosowane teorie. Obok podajemy tematy z zakresu statystyki opisowej i matematycznej, w których najczęściej się do nas zwracacie. Możesz nam przesłać własne dane do badania lub w przypadku ich braku proponujemy nasze - pobrane z GUS-u.
Każda praca wychodząca od nas jest absolutnie nowa. Nie polecamy kupowania prac z niepewnych źródeł, których coraz więcej na darmowych stronach z reklamami.
 Jeśli chcesz zapytać lub przedstawić wymagania, wypełnić formularz zamówienia (w  menu)

Zapraszamy


Projekty wykonujemy w różnej formie :
Excel, Word, a także niekonwencjonalne np:
pokazy slajdów, strony www, pliki pdf (AcrobatReader) i inne. 


Częste tematy statystyka opisowa:

OPRACOWANIE I PREZENTACJA MATERIAŁU STATYSTYCZNEGO
Grupowanie materiału statystycznego
Wskaźnik podobieństwa struktur. Wskaźniki natężenia
Prezentacja graficzna szeregów statystycznych

CHARAKTERYSTYKI LICZBOWE STRUKTURY ZBIOROWOŚCI 
Miary położenia 
Miary zmienności
Miary asymetrii
Miary koncentracji


ELEMENTY TEORII ESTYMACJI
Estymacja punktowa
Estymacja przedziałowa. 

TESTOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH

Testowanie hipotezy o wartości przeciętnej
Testowanie hipotezy o równości dwóch wartości przeciętnych
Testowanie hipotezy o wskaźniku struktury 
Testowanie hipotezy o dwóch wskaźnikach struktury 
Testowanie hipotezy o wariancji 
Testowanie hipotezy o dwóch wariancjach 

TESTOWANIE HIPOTEZ NIEPARAMETRYCZNYCH
Test zgodności chi-kwadrat
Test zgodności A-Kołmogorowa
Test zgodności Kołmogorowa-Smirnowa
Testowanie niezależności testem chi-kwadrat
Miary zależności oparte na chi-kwadrat


METODY ANALIZY KORELACJI I REGRESJI

Analiza zależności korelacyjnej między cechami
Współczynnik korelacji rang
Liniowa funkcja regresji

METODY ANALIZY DYNAMIKI ZJAWISK

Metody indeksowe
Metody wygładzania szeregu czasowego
Analiza wahań okresowych

 

 


All right reserved © 2004 ekonometria.com
Partnerzy: Ekonometria | Statystyka opisowa